Service

Yrkeskunnig service- och reparationstjänst

Rekommendationen är att man servar sin motor minst en gång per säsong, men om maskinen är i flitig användning bör servicen utförs oftare. Exempelvis oljan förlorar vid användning och med tiden sina smörjegenskaper. Ett nytt luftfilter gör att motorn drar mindre bränsle och är på så vis bättre för miljön. Regelbunden service förlänger motorns livslängd avsevärt, vilket ger dig bättre totalekonomi över tid och du kan lita på att maskinen fungerar när du behöver den.

Spara tid och lämna in din maskin för yrkeskunnig service hos oss. För att undvika den långa verkstadskön vid säsongtid, lönar det sig att lämna in maskinen för service redan innan säsongen börjar. Förutom service utför vi även reparationer. Om din maskin krånglar, hämta den till oss så fixar vi problemet!