Service

En motor ska servas minst en gång varje säsong, men vid flitig användning krävs det att servicen utförs oftare. Bland annat oljan blir med tiden och vid användning sämre, och förlorar därmed sina smörjegenskaper. Ett nytt luftfilter gynnar även din maskin. Med ett nytt luftfilter drar motorn mindre bränsle och är bättre för miljön. Regelbunden service förlänger motorns livslängd avsevärt, vilket ger dig bättre totalekonomi över tid och maskinen fungerar dessutom när du behöver den.

Spara tid och lämna in maskinen för yrkeskunnig service hos oss. Vi ser till att din maskin får den tid och omsorg den behöver för att fungera utan bekymmer.

För att undvika den långa verkstadskön vid säsongtid, lönar det sig att lämna in maskinen för service innan säsongen börjar.

Förutom service utför vi även reperationer. Lämna in den till oss så fixar vi problemet!