Kontaktuppgifter

Öppethållningstider:
mån-fre      kl. 8-17

 

Telefonnummer (affären): (019) 531 537
Telefonnummer (Tony Nybonn): 0400 214978

E-post: nybonn@sulo.fi

Adress:
Borgågatan 3
07900 Lovisa